top of page

Snøfangersystem

SNØFANGERSYSTEM: Våre snøfangersystem fra Lobas skal forhindrer snøras fra taket. Snøfangersystemene består av 2-rørs-, 3-rørs eller gittergelender og konsoller tilpasset de fleste taktekkingsmaterialer.

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering - og ikke minst lang holdbarhet - er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem. Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer og snøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Mer informasjon om de forskjellige systemenes oppbygning finner du lenger nede på siden.Begge systemene er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt. Supplèr gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet.

Krav og anbefalinger

I følge Byggforsk 525.931 skal "byggverk sikres slik at snø og is ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg". Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) sier videre at "snø- og isdannelser på bygninger skal hindres og sikres der det kan medføre ras mot beferdet område. Mot beferdede områder, for eksempel fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. (...) Atkomst til bygning, inngangspartier osv må vises særlig omhu"

snøfanger
lobas snøfangersystem

Forhold som påvirker rasfare


Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking. Årsaker til at disse vannlagene dannes kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling. Det er først og fremst takvinkel og taktekking som avgjør behovet for snøfangere. Andre forhold kan være takets form og snøforholdet på stedet. Installasjoner på tak, som f.eks skorsteiner, kanalgjennomføringer og takvinduer påvirker også rasfaren. Taktekkingsmaterialet deles som regel inn i tre grupper etter hvor stor friksjon materialet har.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller rådfør deg med oss for hvilke typer stigetrinn og eller snøfangersystem som passer ditt tak og hvor det bør monteres. Det er raskere enn du tror å montere snøfangersystem og stigetrinn.Men det må gjøres riktig ! Det hjelper ikke mye med typegodkjente produkter hvis de blir montert feil.Men allikevel ser vi som fagfolk mye feil montasje. Spesielt slurves det mye med innfeste av konsoller til snøfangere. Vi har sett montasjer hvor det ser fint ut på " overflaten " , men ved første tunge snøras fra taket så kommer raset ned fra taket med snøfangersystemet foran slik at det er jern som først treffer noe..Husk! det er huseiers ansvar at snøras ikke skader andre - uansett om det er feil montert av ukyndige.Ring oss på tel 920 17 906 idag , så er det ferdig montert i god tid før snøen kommer.

bottom of page